Prognoza

 

Pogoda zależy od wielu elementów, które są jej składowymi. Należą do nich między innymi: ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, temperatura powietrza, insolacja, prędkość oraz kierunek wiatru, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie, typ chmur, stężenie alergenów w powietrzu, a także różnorodne zjawiska atmosferyczne, a wśród nich między innymi burze. Pierwsze trzy spośród wymienionych składników niewątpliwie należą do najważniejszych. Jednak mówiąc o pogodzie, nie można pominąć pewnego pojęcia. Jest nim prognoza pogody. To właśnie temu tematowi zostanie poświęcona uwaga w niniejszym artykule. Wyjaśnić należy, że jest to przewidywanie czasowych oraz przestrzennych zmian, które nastąpią w obrębie atmosfery. Omawiana prognoza pogody może zostać sklasyfikowana, a pod uwagę bierze się jej czas, obszar, a także sposób całego przedsięwzięcia. Prognoza pogody dotyczy danego obszaru. I tak oto mamy przewidywania dla konkretnych miejscowości, czy też terenów. Przykładem może być miasto Lublin. Warto pamiętać, że owe przewidywania zależą w dużym stopniu od ilości oraz jakości danych, które zostały zebrane.